Özgürlük Duası

Allah insanı sadece kendisine kul olmasını istemiştir. Kölelik ve esaret ise islamın kaldırmak için emirler emrettiği ve çareler gösterdiği durumlardır. İnsan sadece ve sadece Allah'a kul olmayı kabul ettiğinde o zaman gerçek özgürlüğe kavuşuru. Günümüzde insanların kimisi maddeye kimisi şehvetine ve kimiside mevki makama köle olmuş ve gerçek özgürlüklerini kaybetmişlerdir. Her türlü esaretten kurtulmak ve hakiki özgürlüğe kavuşmak için edilecek Dua örneklerini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Her türlü özgürlüğe kavuşmak için Dualar

"Allàhümme innî es'elükel afve vel âfiyete vel muâfâted dâimete fid dîni ved dünyâ vel âhireh "
Peygamber Efendimiz tarafından hapishaneden kurtulmak için aşağıdaki ayetleri okuyun.

Bismillahirrahmanirrahim

Fe se tezkurûne mâ ekûlu lekum, ve ufevvidu emrî ilâllâh(ilâllâhi), innallâhe basîrun bil ibâd(ibâdi). 40 / Mu'min- 44

Fe vekâhullâhu seyyiâti mâ mekerû ve hâka bi âli fir’avne sûul azâb(azâbi).40 / Mu'min - 45

Vellezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfusehum zekerûllâhe festagferû li zunûbihim, ve men yagfiruz zunûbe illâllâhu ve lem yusırrû alâ mâ fealû ve hum ya’lemûn (ya’lemûne).

3 / Ali İmran - 135

Ulâike cezâuhum magfiretun min rabbihim ve cennâtun tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, ve ni’me ecrul âmilîn(âmilîne).3 / Ali İmran - 136

Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ(îmânen), ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl.3 / Ali İmran- 173

Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin lem yemseshum sûun, vettebeû rıdvânallâh(rıdvânallâhi), vallâhu zû fadlin azîm(azîmin).3 / Ali İmran -174

Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn(râhimîne).21 / Enbiya - 83

Festecebnâ lehu fe keşefnâ mâ bihî min durrin ve âteynâhu ehlehu ve mislehum meahum rahmeten min ındinâ ve zikrâ lil âbidîn.21 / Enbiya - 84

Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn.21 / Enbiya - 87

Festecebnâ lehu ve necceynâhu minel gamm(gammi), ve kezâlike nuncil mu’minîn(mu’minîne).21 / Enbiya - 88
Hapisten kurtulmak için aşağıdaki dua İmam Musa bin Cafer el Kazım (as) tarafından tavsiye edilmiştir.

Ya Mukallis as secari min beyni remlin ve tinin ve main ve ya mukallis al lebeni min beyni ferthin ve damin ve ya mukallis'al veledi min beyni
meshimatin ve rahimin ve ya mukallis an nari min beynil hadidi vel hacari ve ya mukallisar ruhi min beynil ahsa-i velem al hallisni min yedey.

Bu dua cezaevinde yakını olan kişi için Allah'a yakarış çeşitli kitaplarda rivayet edilmiştir.

Ya Mukal lisal lebna min beyne fertin ve damin neccin minel mehbasi bi hakkı ibadikel muhlis.

Sürekli cezaevinde olan kişi için okunacak dua çeşitli kitaplarda rivayet edilmiştir.

Allahümme bi hakkı arşi ve men Allahü ve bi hakkıl vahi ve men evhahu ve bi hakkın nebi ve men nebbehü ve bi hakkıl beyti ve men benehü
ya semia küllü sevt.ya cemia küllü fevt ya barian nufusu badel mevt.saali muhammed ve ehli beytihi ve atina ve cemi fal mü'minin vel müminat fi
meşharikal ardı.ve maharibiha feracan min indike ecilan bi şehadeti.an la ilahe illa Allah ve Anne muhammeden abdüke ve resulüke sallallahü aleyhi
ve ala zürriyetihi tayyibin tahiran ve sellima tesliman kesira Allahümme iyake arcu ve iyake azzu fe beliğni amele ve aslih amela

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Özgürlük Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları